THÔNG TIN LIÊN HỆ
Số TK Ngân Hàng: VIETTCOMBANK
0121002017640 – DANG VAN MIEN- Chi nhánh Biên Hòa
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Phutungxemotopkl/
Hotline: 0936521255
Mail: phutungmotopkl@gmail.com
   
   
   


Chúng tôi KHÔNG sử dụng bất kỳ số điện thoại nào khác ngoài các số trên.